Kabarkite.com – Media Online Kite

Banyuasin, kabarkite : SEJAK seminggu terakhir, keberadaan ayam potong di Pasar Pagi Betung Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera selatan